Kanzlei Eule & Dr. Tangenberg

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring bescherming personengegevens
- Internetpagina/gebruikmaking en contactname –

Aangaven en informaties volgens artikel 13, 14 DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung = basisverordening bescherming personengegevens) voor de gegevensverwerking door de advocaten Wolfgang Eule, Dr. Gerd Tangenberg en Julia Fürst:

Naam en contactgegevens van diegene, die verantwoordelijk zijn voor de verwerking:
Wolfgang Eule en Dr. Gerd Tangenberg
Lager Straße 28
49828 Neuenhaus
Contact: Tel.: 05941/1055
Fax: 05941/8070
E-Mail: kanzlei@eule-tangenberg.de
Contactformulier op onze internetpagina „Kontakt“
Contactformulier via onze internetpagina “WebAkte” (nieuw mandaat)
Contactformulier via onze internetpagina “Home” (nieuw mandaat)
Electronisch contact (bij bestaand mandaat) via WebAkte (cliënten-login)

Naam en contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming:
Uwe Klever c/o advocaten en notarissen
Wolfgang Eule, Dr. Gerd Tangenberg en Julia Fürst
Lager Straße 28
49828 Neuenhaus
Contact: Tel.: 05941/1055
Fax: 05941/8070
E-Mail: klever@eule-tangenberg.de

1. Verzameling en opslag van persoonsgegevens zoals aard en doel van wier gebruik

a) Bij het bezoek van de internetpagina

Bij het oproepen van onze internetpagina www.eule-tangenberg.de worden door de op uw eindapparaat ten inzet komende browser automatisch informaties naar de server van onze internetpagina gezonden. Deze informaties worden tijdelijk opgeslaan in een zogenaamde logfile. De volgende informaties worden daarbij zonder uw toedoen verzameld en opgeslaan, totdat zij automatisch gewist worden:

 • IP-adres van de aanvragende computer
 • datum en kloktijd van de toegankelijkheid
 • naam en URL van de opgeroepen file
 • internetpagina waarvan de toegankelijkheid plaats vindt (referrer-URL)
 • gebruikte browser en eventueel het operating systeem van uw computer zoals de naam van uw access-provider

 

De genoemde gegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

 • Garandering van een vlotte verbindingsopbouw van de internetpagina,
 • garandering van een comfortabele gebruikmaking van onze internetpagina,
 • evaluatie van de veiligheid van het systeem en stabiliteit zoals
 • voor verdere administratieve doelen

 

Voor de exploitatie van onze internetpagina gebruiken wij de diensten van de navolgende webhoster/provider, die de gehele infrastructuur voor de internetpagina’s als bijvoorbeeld server, databank, webspace en FTP-programma’s (file-transfer-protocol-programma’s) ter beschikking stelt:

es euregio systems GmbH
Nino-Allee 11
48529 Nordhorn
Tel.: 05921/729600
Fax: 05921/7296021
E-Mail: info@euregio-systems.de

Amtsgericht Osnabrück-Registergericht
(= Kantongerecht Osnabrück-kantongerecht)
HRB 131557

De es euroegio systems GmbH gebruikt voor de transmissie van de gegevens van haar browser naar de server een veilige techniek van gegevenstransmissie (SSL-encryptie). Nadere toelichtingen omtrent de SSL-encryptie verkrijgt u hieronder boven het opschrift “computerveiligheid” van deze verklaring bescherming personengegevens.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 pagina 1 lit. f) DSGVO. De gerechtigde belangstelling in het verzamelen van gegevens komt voort uit de boven opgesomde doelen. In geen geval worden de verzamelde gegevens ertoe gebruikt teneinde conclusies betreffende uw persoon te trekken.

Bij het gebruik van onze internetpagina worden geen cookies, beacons, analyse- en/of tracking-tools ingezet.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de cartografische service Google Maps via een API. Aanbieder is het Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Als u de functies van Google Maps wilt gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we hebben aangegeven op de website. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Meer informatie over hoe om te gaan met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


b) Bij het gebruik van ons contactformulier op de internetpagina “Kontakt” (= contact)

In het geval van elke aard van vragen bieden wij u de mogelijkheid om met ons in contact te treden via een op de internetpagina “Kontakt” gereed gesteld formulier. Daarbij verzamelen wij de navolgende aangaven:

 • Aanspreekvorm, titel, voornaam, achternaam
 • adres (straat, postcode, plaats, land, eventueel additioneel: firma)
 • een geldig e-mail-adres
 • telefoonnummer (telefoonnetwerk en/of mobiele telefonie, eventueel fax)
 • een korte beschrijving (onderwerp) van uw verzoek
 • een korte schildering van uw verzoek

 

Het verzamelen van gegevens gebeurt via een formmail-script. De verzamelde gegevens worden via een e-mail-server, die door de onderstaande dienstverlener ter beschikking gesteld wordt, naar ons doorgegeven:

SendGrid
1801 California Street
Suite 500
Denver, CO 80202
United States of America

SendGrid gebruikt voor de transmissie van de gegevens vanuit uw browser via de server naar ons een veilige techniek van gegevenstransmissie (SSL-encryptie). Nadere toelichtingen omtrent de SSL-encryptie verkrijgt u hieronder boven het opschrift “computerveiligheid” van deze verklaring bescherming personengegevens.

De verklaring bescherming personengegevens van SendGrid is op https://sendgrid.com/policies/privacy/services-privacy-policie/ en in het bijzonder voor de verzending via e-mail op https//sendgrid.com/policies/email/ in te zien.

De gegevensverwerking ten behoeve van de contactname met ons gebeurt volgens artikel 6 lid 1 pagina 1 lit. a) DSGVO op basis van uw vrijwillige toestemming.

De voor het gebruik van het contactformulier door ons verzamelde persoonsgegevens worden na afhandeling automatisch gewist, of in het geval van opname van het mandaat – zoals onderaan sub d) toegelicht – gebruikt, verwerkt en onder inachtneming van de wettelijke richtlijnen gewist.

c) Bij gebruikmaking van ons contactformulier “Neues Mandat” (= nieuw mandaat)(WebAkte) op de internetpagina’s “Home” of “WebAkte”

In het geval van elke aard van vragen bieden wij u de mogelijkheid om met ons in contact te treden via een op de internetpagina “Home” of “WebAkte” gereed gesteld formulier. Daarbij verzamelen wij de navolgende aangaven:

 • Aanspreekvorm, titel, voornaam, achternaam
 • adres (straat, postcode, plaats, land, eventueel additioneel: firma)
 • een geldig e-mail-adres
 • telefoonnummer (telefoonnetwerk en/of mobiele telefonie, eventueel fax)
 • een korte beschrijving (onderwerp) van uw verzoek
 • een korte schildering van uw verzoek

 

Het verzamelen van gegevens wordt via de navolgende provider van de WebAkte afgehandeld:

e.Consult@Aktiengesellschaft
Neugrabenweg 1
66123 Saarbrücken
Tel.: 0681/9508280
Fax: 0681/9508281
E-Mail: service@e-consult.de
Amtsgericht Saarbrücken –Registergericht-
(= kantongerecht Saarbrücken –kantongerecht-)
HRB 12245

De eConsult@Aktiengesellschaft gebruikt voor de transmissie van de gegevens vanuit uw browser via de server naar ons een veilige techniek van gegevenstransmissie (SSL-encryptie). Nadere toelichtingen omtrent de SSL-encryptie verkrijgt u hieronder boven het opschrift “computerveiligheid” van deze verklaring bescherming personengegevens.

De gegevensverwerking ten behoeve van de contactname met ons gebeurt volgens artikel 6 lid 1 pagina 1 lit. a) DSGVO op basis van uw vrijwillige toestemming.

De voor het gebruik van het contactformulier door ons verzamelde persoonsgegevens worden na afhandeling automatisch gewist, of in het geval van opname van het mandaat – zoals onderaan sub d) toegelicht – gebruikt, verwerkt en onder inachtneming van de wettelijke richtlijnen gewist.

d) Bij overdraging van het mandaat via ons contactformulier “Neues Mandat” (WebAkte) op de internetpagina’s “Home” of “WebAkte”

Bij het afsluiten van een nieuw mandaat via ons contactformulier “Neues Mandat” (WebAkte) op de internetpagina’s “Home” of “WebAkte” verzamelen wij de navolgende aangaven:

 • Aanspreekvorm, titel, voornaam, achternaam
 • een geldig e-mail-adres
 • telefoonnummer (telefoonnetwerk en/of mobiele telefonie, eventueel fax)
 • informaties, die voor de invordering en verdediging van uw rechten in het kader van het mandaat noodzakelijk zijn.

 

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt,

 • teneinde u te kunnen identificeren als ons cliënt, betrokkene bij de procedure van aktes, betrokkene bij andere notariële werkzaamheden en/of mediant,
 • teneinde u redelijk als advocaat of als notaris te kunnen adviseren en vertegenwoordigen en/of uw verzoek in een mediatieprocedure te kunnen behandelen,
 • teneinde correspondentie met u te voeren,
 • teneinde iets in rekening te brengen,
 • ter afhandeling van eventueel ter tafel liggende eisen op aansprakelijkheid zoals de invordering van mogelijke eisen tegen u.

 

Het verzamelen van gegevens wordt via de navolgende provider van de WebAkte afgehandeld:

e.Consult@Aktiengesellschaft
Neugrabenweg 1
66123 Saarbrücken
Tel.: 0681/9508280
Fax: 0681/9508281
E-Mail: service@e-consult.de
Amtsgericht Saarbrücken –Registergericht-
(= kantongerecht Saarbrücken –kantongerecht-)
HRB 12245

De eConsult®Aktiengesellschaft gebruikt voor de transmissie van de gegevens van u, de browser en ons een veilige transmissie (SSL-encryptie). Nadere toelichtingen omtrent de SSL-encryptie verkrijgt u hieronder boven het opschrift “computerveiligheid” van deze verklaring bescherming personengegevens.

Alle invoeren via de WebAkte vinden vrijwillig plaats. De gebruiker verklaart mitsdien zijn toestemming voor het verzamelen en opslaan van de telkens ingevoerde gegevens in de bestaande mandaatsverhouding. Naast de uitdrukkelijk ingevoerde gegevens worden – zonder dat de gebruiker het weet – geen verdere gegevens verzameld.

De gegevensverwerking gebeurt op uw verzoek en is volgens artikel 6 lid 1 pagina 1 lit. b) DSGVO voor de genoemde doelen voor de redelijke bewerking van uw opdracht en voor de tweezijdige nakoming van verplichtingen uit deze verhouding noodzakelijk.

De voor de overdraging van het mandaat door ons verzamelde persoonsgegevens worden

 • tot afloop van de wettelijke bewaartermijn voor advocaten (§ 50 lid 2 zin 1 BRAO = Bundesrechtsanwaltordnung = federale rechtelijke verordening voor advocaten; thans: zes jaren, gerekend vanaf afloop van het kalenderjaar in welk het mandaat beëindigd werd) opgeslaan en daarna gewist,
 • tot afloop van de wettelijke bewaartermijn voor notarissen (§ 5 lid 4 zin 1, gedachtestreep 3 DONot; thans: zeven jaar, gerekend vanaf afloop van het kalenderjaar in welk het mandaat beëindigd werd) opgeslaan en daarna gewist, in zover uw gegevens niet ingang gevonden hebben in de rol van aktes, in het erfcontractregister, in het naamregister horend bij de rol van aktes en in de collectie van aktes inclusief van de afzonderlijk bewaarde erfcontracten (vgl. § 5 lid 4, zin 1, gedachtestreep 1; §§ 8; 9; 13; 18 lid 1, 4 DONot), dus in aktes en registers die steeds te bewaren zijn, of in het kostenregister, in de bewaringsboeken, in de massaboeken, naamboeken horend bij de massaboeken, lijsten van andere rekeningen en in de permanente dossiers van de notaris opgenomen werden (vgl. § 5 lid 4, zin 1, gedachtestreep 2; §§ 10 f.; 16; 23 DONot), voor die telkens een bewaartermijn van dertig jaar geldt, of als de desbetreffende notaris bij de laatste inhoudelijke bewerking schriftelijk een langere bewaartermijn om zakelijke reden en met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel bepaald heeft (vgl. § 5 lid 4 zin 1, gedachtestreep 3 DONot),
 • op het gebied van mediatie telkenmate naar omstandigheden, of de mediator als mediator voor advocaten of notarissen actief werd en/of er een schriftelijk vastleggen volgt volgens de bewaartermijnen voor advocaten of notarissen – als boven vermeld – opgeslaan en daarna gewist,

 

behoudens wij of de in functie zijnde notaris volgens artikel 6 lid 1 pagina 1 lit. c) DSGVO op grond van fiscaal-juridisch of commercieel-rechtelijke bewaar- en documentatieplichten (uit HGB (= Wetboek van Koophandel), StGB (= Wetboek van Strafrecht) of AO (= verordening) verplicht zijn tot een langere opslag, of u ingestemd heeft met een uitgebreidere opslag volgens art. 6 lid 1 pagina 1 lit. a) DSGVO.

2. Doorgeven van gegevens

Een transmissie van uw persoonlijke gegevens aan derde met andere dan de navolgend opgesomde doelen vindt niet plaats.

Wij geven uw persoonlijke gegevens enkel door aan derde personen, als

 • u uw uitdrukkelijke toestemming ertoe verstrekt heeft volgens art. 6 lid 1 pagina 2 lit. a) DSGVO,
 • het doorgeven volgens art. 6 lid 1 pagina 1 lit. f) DSGVO ter invordering, uitoefening of verdediging van rechten noodzakelijk is en er geen reden bestaat om te vermoeden, dat u een overwegende, bescherming verdienende belangstelling heeft voor het niet doorgeven van uw gegevens;
 • zich het geval voordoet, dat er voor het doorgeven volgens art. 6 lid 1 pagina 1 lit c) DSGVO een wettelijke verplichting bestaat, en
 • dit bij wet admissibel is en volgens art. 6 lid 1 pagina 1 lit b) DSGVO voor de afhandeling van contractverhoudingen met u noodzakelijk is.

 

In zover dit volgens art. 6 lid 1 pagina 1 lit. b) DSGVO voor de afhandeling van mandaatsverhoudingen met u noodzakelijk is, zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden. Hierbij hoort met name het doorgeven aan tegenstanders van de procedure en wier vertegenwoordigers (vooral wier advocaten), zoals rechtbanken en andere openbare autoriteiten ten behoeve van correspondentie zoals ter invordering en verdediging van uw rechten. De doorgegeven gegevens mogen door de derden uitsluitend gebruikt worden voor het genoemde doel.

De beroepsrechtelijke plichten tot geheimhouding van de advocaat of de notaris blijven onaangetast. In zover het om gegevens gaat die onderworpen zijn aan deze beroepsrechtelijke richtlijnen, vindt een doorgeven aan derden enkel in afspraak met u plaats.

 

3. Rechten van betrokkenen

U heeft het recht:

 • Volgens art. 15 DSVGO inlichtingen te eisen omtrent uw door ons verwerkte persoonsgegevens. In het bijzonder kunt u informatie eisen betreffende de doelen van de verwerking, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën van geadresseerden tegenover die uw gegevens blootgelegd werden of worden, de voorziene duur van het opslaan, het bestaan van een recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking of verweer, het bestaan van een recht tot het indienen van een klacht, de herkomst van uw gegevens voor zover deze niet bij ons werden verzameld, zoals over het bestaan van een geautomatiseerde beslissingsvinding incluis profiling en eventueel veelzeggende informaties omtrent wier details;
 • volgens art. 16 DSGVO onmiddellijk de correctie van onjuiste persoonsgegevens te eisen, of de completering van uw persoonsgegevens, die bij ons opgeslaan zijn;
 • volgens art. 17 DSGVO het wissen te eisen van de bij ons opgeslane persoonsgegevens, voor zover niet de verwerking vereist is tot uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, ter naleving van een rechtelijke verplichting, om redenen van het openbaar belang of ter invordering, uitoefening of verdediging van rechten;
 • volgens art. 18 DSGVO de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover de juistheid van de gegevens door uw betwist wordt, de verwerking onrechtmatig is, u echter het wissen ervan van de hand wijst en wij de gegevens niet meer benodigen, u deze gegevens echter nodig heeft voor de invordering, uitoefening of verdediging van rechten, of als u volgens art. 21 DSGVO verzet aangetekend heeft tegen de verwerking;
 • volgens art. 20 DSGVO uw persoonsgegevens die u ons ter beschikking gesteld heeft, in een gestructureerde, gebruikelijke en machinaal leesbare opmaak te ontvangen, of de transmissie naar een andere verantwoordelijke te eisen;
 • volgens art. 7 lid 3 DSGVO uw eenmaal verstrekte toestemming te allen tijde jegens ons te herroepen. Dit heeft ten gevolge dat wij de gegevensverwerking die op deze toestemming berustte, in de toekomst niet mogen voortzetten en
 • volgens art. 77 DSGVO zich bij een regelgevende instantie te beklagen. Doorgaans kunt u zich hiervoor richten tot de regelgevende instantie van uw gewone verblijfsplaats of werkplaats, of van ons advocatenkantoor.

 

4. Recht op verweer

Voor zover uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van gerechtigde belangen volgens art. 6 lid 1 pagina 1 lit. f) DSGVO, heeft u het recht om volgens art. 21 DSGVO verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, in zover er daarvoor redenen ter tafel liggen, die uit uw bijzondere situatie voortkomen, of als zich het verzet tegen mailing richt. In het laatste geval heeft u een algemeen recht op verzet, dat zonder aangave van een bijzondere situatie door ons omgezet wordt.

Wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht of uw recht op verzet, is een e-mail naar kanzlei@eule-tangenberg.de voldoende.

5. Computerveiligheid

Wij gebruiken in het kader van het bezoek van de internetpagina de verbreide SSL-procedure (Secure Sockets Layer-procedure) in verband met de telkens de hoogste fase van encryptie, die door uw browser gesteund wordt. Doorgaans gaat het erbij om een 256-bit-encryptie. Indien uw browser geen 256-bit-encryptie steunt, grijpen wij in plaats daarvan terug naar de 128-bit v3 technologie. Of er één enkele pagina van ons webstek geëncrypteerd overgedragen wordt, erkent u daaraan, dat het sleutel- ofwel slotsymbool in de onderste werkbalk van uw browser gesloten getoond wordt.

Voor het overige gebruiken wij probate technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, teneinde uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of geheel verlies, vernietiging, of tegen de onbevoegde toegangelijkheid van derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden doorlopend verbeterd conform de technologische ontwikkeling.

 

6. Actualiteit en wijziging van deze verklaring bescherming personengegevens

Deze verklaring bescherming personengegevens is heden geldig met stand mei 2018.

Door de verdere ontwikkeling van onze internetpagina en aanbiedingen erover of op grond van gewijzigde wettelijke ofwel officiële richtlijnen kan het tot de noodzakelijkheid komen, om deze verklaring bescherming personengegevens te wijzigen. De telkens actuele verklaring bescherming personengegevens kan altijd op de internetpagina www.eule-tangenberg.de/datenschutz door u opgeroepen en geprint worden.