Mediation

 

 

 

 

 

 

 

Mediation

Geschillen zijn vaak complex en vereisen een snelle oplossing.
Dure en langdurige juridische procedures leiden niet altijd tot het
gewenste resultaat. Wij zijn ervan overtuigd dat Mediation een
zinvolle uitbreiding is van de juridische dienstverlening. Onpartijdig
nemen wij uw conflict in behandeling, stellen een snelle oplossingsgerichte procedure voor en bemiddelen bij een zo compleet
en duurzame mogelijke oplossing.